Generalforsamling HIA Hundslund-Internet og Antenneforening 2020

Tirsdag den 31. marts kl. 19.30-20.30 – tilmelding senest fredag den 27. marts via mail mortditl@rm.dk

Hundslund Hallen

 

Dagsorden:

 

1) Valg af dirigent – Knud Naldal

2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/Formand Morten Kamp Ditlev/Bestyrelsen

3) Aflæggelse af regnskab for 2019 v/Karin Karlsson

4) Godkendelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent/tilslutningsafgift for 2020

Tilslutningsafgift på 1450 kr. (uændret?) og medlemskontingent på 125 (forhøjelse?) kr. pr. måned fortsættes med i 2020.

5) Eventuelle forslag – Skal sendes til bestyrelsen seneste 7 dage før afholdelse.

6) Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleanter (genopstiller?)

 

Bestyrelsesmedlem:                       Michael Huzell (Web administrator)

 

Bestyrelsesmedlem:                        Michael Høj

 

Bestyrelsesmedlem/Kassér:            Karin Karlsson

 

Øvrige medlemmer:

Formand:                                       Morten Kamp Ditlev

Næstformand:                               Kjeld Holmelund (Net administrator)

Bestyrelsesmedlem:                     Hans Jørgen Nymark

 

7) Valg af revisor – Reo Therkelsen

8) Eventuelt

Venlig Hilsen

Bestyrelsen Hundslund-Internet og Antenneforening

 

Velkommen til HIA. Vi er en forening, som sender trådløs internet i Hundslund og omegn.

Hvis du bor i Hundslund og omegn og mangler internetadgang, så er du velkommen til at kontakte en af HIA's bestyrelsesmedlemmer for at høre. om vi kan levere internet til dig.

 

Fordele ved HIA

HIA er en forening, der er 100 % drevet og betalt af medlemmerne. Vi modtager intet tilskud og udbetaler ikke noget afkast.
Alle indtægter går ubeskåret til at opfylde foreningens formål: A
t sikre alle medlemmer bredbåndsadgang til internettet til billigste pris med optimal kvalitet .

Det månedlige kontingent er p.t. 125 kr.

Ved indmeldelse betales der 1450 kr.. For dette beløb betalers dels ens eget udstyr samt andel af det fælles udstyr.

Foreningen udlever modtageudstyr og nødvendig kabelforbindelse, således at man umiddelbart kan komme på internettet.

Der er naturligvis ingen begrænsninger i medlemmernes internet forbrug. Der er ingen minuttakst eller download grænse, internettet er der bare. I skrivende stund har vi en 100/100Mb/s VDSL forbindelse der er termineret i Hundslund på varmeværket, med sendeantenner der. Signalet også bringes videre til tre antenner i Hundslund by, én antenne i Trustrup og én antenne i Oldrup, samt en i Falling, via vore egne trådløse link.

Der kan være forskel på den hastighed man modtager, alt afhængig af hvor langt der er til nærmeste antenne. Det er dog vores erfaring, at alle har en rigtig god forbindelse og hastighed. De fleste har er en hastighed på 15 - 20 Mbit i download og ca 4 – Mbit i upload.

 

 

 Hvis du overvejer at blive medlem, kan du uden beregning få en prøve tilslutning i 14 dage. Du skal blot henvende dig til et medlem af bestyrelsen.

Gratis prøve

 

Antenneforening (HIA)