Teknik, Tips & Tricks

Teknik, Tips & Tricks

Lidt om hvad du skal være opmærksom på når du bruger vores fantastiske internet opkopling.

Hvordan får man signalet ind i sin PC

Vi har etableret et sendenet med et antal sendere i byen.

For at koble sig på skal man benytte et Access Point og en udvendig retningsantenne.