Generalforsamling i Hundslund-Internet og Antenneforening (HIA) 2021

Mandag den 21. juni 2021 kl. 19.00-20.30 – Kirkehuset v/Hundslund Kirken

 

Dagsorden

Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Knud Naldal

Referent Michael Huzell

 1. Beretning om foreningens virksomhed i de forgange 2 år v/Formand Morten Kamp Ditlev og bestyrelsen

 

Michael Høj fortæller om status på opgradering og hvad der er sket siden sidst.

 1. Godkendelse af regnskab for 2019 og 2020 v/Karin Karlsson.
 1. Godkendelse af budget samt fastansættelse af medlemskontingent/tilslutningsafgift 2021 og 2022.

Bestyrelsen ønsker at fjerne tilslutningsafgiften fra 1450 kr. til 0 kr. fra 1. juli 2021. Fremover skal der kun betales for evt. køb af router.

 1. Eventuelle forslag – Skal sendes til bestyrelsen senest 7 dage før afholdelse af generalforsamling mail: mortditl@rm.dk             

Pga. reduktion af tilslutningsafgiften, så skal foreningens vedtægter ændres:

 

 • §3 man er medlem af foreningen når indskud er betalt.

 

ændres til

 

 • §3 man er medlem af foreningen når, der er forudbetalt 6 måneders kontingent.

 

 • §7. Foreningen leverer en husstandssende/modtageenhed, der forbliver foreningens ejendom.

Adgang til nettet kan kun ske via denne enhed.

Opsætning af PC´en (-erne) og evt. antenne påhviler medlemmet selv.

 

ændres til

 

 • §7. Foreningen leverer en husstandssende/modtageenhed, der forbliver foreningens ejendom.

Adgang til nettet kan kun ske via denne enhed. Der kan købes router af foreningen.

Opsætning af PC´en (-erne) og evt. antenne påhviler medlemmet selv.

 

 • §10. Der betales et indskud ved tilmelding, samt månedlige kontingenter som betales halvårlig forud.

Indskud og kontingent besluttes hvert år på generalforsamlingen.

 

ændres til

 

 • §10. Der betales månedligt kontingent som betales halvårlig forud.

Kontingent besluttes hvert år på generalforsamlingen.

 

 1. Valg til bestyrelsen 2020:

 

Bestyrelsesmedlem                 Michael Huzell (web administrator)

Bestyrelsesmedlem                 Michael Høj (net administrator)

Bestyrelsesmedlem                 Karin Karlsson (Kassér – Karin ønsker ikke at genopstille i 2021)

 

Valg til bestyrelsen 2021:

 

Formand                               Morten Kamp Ditlev

Næstformand                        Kjeld Holmelund (forlod bestyrelsen i efteråret 2020)

Bestyrelsesmedlem                 Hans Jørgen Nymark (Hans Jørgen ønsker ikke at genopstille i 2021)

 

Ny bestyrelse 2021:               

 

Formand                               Morten Kamp Ditlev

Næstformand                        Findes i den ny bestyrelse

Kassér                                 Vakant

Bestyrelsesmedlem                 Michael Høj (net administrator)

Bestyrelsesmedlem                 Michael Huzell (web administrator)

Bestyrelsesmedlem                 Vakant

Bestyrelsesmedlem                 Vakant

 

Følgende stiller op til bestyrelsen:

Jørgen Højrup Christiansen

Jørgen Guntoft Hansen

 

Bestyrelsen ønsker valg ny kassér – skulle der sidde en ildsjæl med flair for regnskab, så meld dig til mortditl@rm.dk            

Karin Karlsson hjælper ny kassér resten af 2021

 

 1. Valg af revisor                       Reo Therkelsen

 

 1. Eventuel

 

Venlig Hilsen

 

Bestyrelsen Hundslund-Internet Antenneforening

 

Kære medlem af Hundslund Internet og Antenneforening.

Endnu et år er snart ved, at være slut. Et år der har budt på mange udfordringer personligt, men også i forhold til vores foreningsvirke pga. COVID-19.

Kjeld Holmelund har valgt, at trække sig ud af foreningens bestyrelse. Det har gjort, at de resterende bestyrelsesmedlemmer har skulle tænke ny organisering intern i bestyrelsen. Hvem skulle overtage de administrative opgaver efter Kjeld.

Michael Høj vil fremover være vores netadministrator. Vi siger Kjeld Holmelund tusind tak for det store arbejde, han har ydet foreningen igennem mange år.

Status

Vi arbejder fortsat med opgradering af vores udstyr. Sidst har vi arbejdet med alternativ for antennen på Torupvej. Der er etableret ny og forbedret antenne på sportspladsen. Sideløbende har vi udskiftet signalretning/modtage antenner for at stabilisere vores internet, som led i den opgradering, vi tidligere har godkendt og besluttet på generalforsamling.

Vi skal kunne matche vores brugere og behov for hurtigere og stabilt internet. Det vil vi fortsat arbejde videre med ind i 2021. Allerede nu kan flere af os opleve hurtigere internet. Har du brug for at få målt din hastighed, så kontakt Michael Høj.

Vi ved, at der er Internet og TV udbyder, der udfordre flere af Jer. Vi har haft kontakt til Stofa TV og Boxer TV og de vil stadig levere TV uden, at de kræver internet forbindelse leveres af samme udbyder.

Kontakt

Oplever I problemer med net eller opleves, der langsom internet, så kontakt Michael Høj på mail: netadmin@hundslundnet.dk eller telefon 25 78 35 10. Michael kan ikke kontaktes via sms.

Vi etablere også snart fælles Facebook gruppe.

Generalforsamling 2021

Vi arbejder på COVID-19 sikret general forsamling i marts måned 2021. Der er en ledig plads i bestyrelsen, så har du lyst til at være en del af bestyrelsen, så kontakt undertegnede.

Har I spørgsmål til foreningens virke, så er I velkommen til at sende mail til Formanden Morten Kamp Ditlev på følgende mail: mortditl@rm.dk              

Bestyrelsen ønsker jer glædelig jul og godt nytår.

Venlig Hilsen

Bestyrelsen

Hundslund Internet og Antenneforening.

Formand Morten Kamp Ditlev

Netadministrator Michael Høj

Webmaster Michael Huzell

Kassér Karin Karlsson

Bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Nymark

 

Velkommen til HIA. Vi er en forening, som sender trådløs internet i Hundslund og omegn.

Hvis du bor i Hundslund og omegn og mangler internetadgang, så er du velkommen til at kontakte en af HIA's bestyrelsesmedlemmer for at høre. om vi kan levere internet til dig.

 

Fordele ved HIA

HIA er en forening, der er 100 % drevet og betalt af medlemmerne. Vi modtager intet tilskud og udbetaler ikke noget afkast.
Alle indtægter går ubeskåret til at opfylde foreningens formål: A
t sikre alle medlemmer bredbåndsadgang til internettet til billigste pris med optimal kvalitet .

Det månedlige kontingent er p.t. 125 kr.

Ved indmeldelse betales der 1450 kr.. For dette beløb betalers dels ens eget udstyr samt andel af det fælles udstyr.

Foreningen udlever modtageudstyr og nødvendig kabelforbindelse, således at man umiddelbart kan komme på internettet.

Der er naturligvis ingen begrænsninger i medlemmernes internet forbrug. Der er ingen minuttakst eller download grænse, internettet er der bare. I skrivende stund har vi en 100/100Mb/s VDSL forbindelse der er termineret i Hundslund på varmeværket, med sendeantenner der. Signalet også bringes videre til tre antenner i Hundslund by, én antenne i Trustrup og én antenne i Oldrup, samt en i Falling, via vore egne trådløse link.

Der kan være forskel på den hastighed man modtager, alt afhængig af hvor langt der er til nærmeste antenne. Det er dog vores erfaring, at alle har en rigtig god forbindelse og hastighed. De fleste har er en hastighed på 15 - 20 Mbit i download og ca 4 – Mbit i upload.

 

 

 Hvis du overvejer at blive medlem, kan du uden beregning få en prøve tilslutning i 14 dage. Du skal blot henvende dig til et medlem af bestyrelsen.

Gratis prøve

 

Antenneforening (HIA)